Nørregade 22, Køge – butik
Krathusvej 18 - bolig
Nytorv 7 (baghus) – boliger
Frederiksgade 12 – bolig
Udenrigsministeriet
Nørre Søgade 7
Gentofte Rideklub
Kvæsthusgade 3 - boliger
Rye Kirke - helhedsplan
Nytorv 7, facaderenovering
Konventhuset
Klimaministeriet
Undervisningsministeriet
Prinsens Gård
Transportministeriet
Marienborg
Chr. IV´s Bryghus
De kongelige Stalde
Det Würtemburgske Palæ
Fasangården
Overformynderiet
Roskilde Domkirkes tag
Prins Jørgens Gård
Corps de Garde
Øster & Vester pavillon
Frederiksberg Have
SES
Pakhus D & E
Kancellibygningen