Klimaministeriet
Undervisningsministeriet
Prinsens Gård
Transportministeriet
Marienborg
De kongelige Stalde
Det Würtemburgske Palæ
Fasangården
Overformynderiet
Eigtveds Pakhus
Prins Jørgens Gård
Corps de Garde
Øster & Vester pavillon
Frederiksberg Have
SES
Kancellibygningen