Udviklingsplan nord for Kbh.
Hellerup – rækkehuse
Ballerup – Helhedsplan
Rygårds Allé 7-11 - Boliger
Trollesminde, boliger
Henriksholm – 5 punkthus
Åhaven
Hannemannsparken
Nordhavnen - København
Admiralens Gård
Bryggens Huse
Enighedens Park
Metro fase 3
Gang- og cykelbro
Refshaleøen
Vejlefjordsbroen
Lillebæltsbroen