Nørregade 22, Køge – butik
Krathusvej 18 - bolig
Nytorv 7 (baghus) – boliger
Købmagergade 62 – erhverv
Frederiksgade 12 – bolig
Jægersborg Allé – boliger
Udenrigsministeriet
Nytorv 3 / Nygade 7
Henriksholm, hovedhuset
Gentofte Rideklub
Bygningssyn Brasilia
Bygningssyn Bangkok
Kvæsthusgade 3 - boliger
Bygningssyn Nairobi
Rye Kirke - helhedsplan
Nytorv 7, facaderenovering
Konventhuset
Holbæk Seminarium
Seletøjsmuseet
Klimaministeriet
Undervisningsministeriet
Prinsens Gård
Transportministeriet
Det Würtemburgske Palæ
Eigtveds Pakhus
SKAT
Egmont facade
5700 ældreboliger
Skovparken - Kolding