Værdier

For Holsøe Arkitekter er alle opgaver interessante, men der findes ingen faste opskrifter på den rigtige løsning. Skal det være originalt og i tråd med bygherrens ønsker, er det nødvendigt at finde den opskrift, der netop passer til behovet. I Holsøe Arkitekter har vi fire grundværdier, som hjælper arbejdsprocessen effektivt på vej.

Arkitektonisk holdning
Tegnestuens tilgang til opgaverne bygger på en indbyrdes faglig respekt blandt medarbejderne. Ressourcerne udnyttes ved en bred udveksling af faglig viden. I en atmosfære af tændt interesse for projektet løses opgaverne med udgangspunkt i en enkel, nordisk arkitekturtradition.

Samarbejde
Et godt og tæt samarbejde er altafgørende for det bedste resultat. Vi lytter og spørger ind til bygherrens ønsker og krav, før vi begynder at omsætte idéer til løsninger. Løsningen skal ikke alene matche bygherrens forventninger – den skal også rumme det, som han slet ikke vidste, han ønskede, før han så det.