Energioptimering af Slots- og Ejendoms- styrelsens ejendomme

Holsøe Arkitekter energioptimerer gruppe 1 ejen- domme for Slots- og Ejendomsstyrelsen. Optimeringen omfatter tage, facader, ventilationsanlæg m.m. på bl.a. Christiansborg, Udenrigsministeriet og Transport- ministeriet.

 

Transportministeriet…

Prinsens Gård, Frederiksberg Have…

Undervisningsministeriet…

Klimaministeriet…

  • Adresse:
  •  
  • Bygherre:
  •  
  • Etageareal:
  •  
  • Ingeniører:
  •  
  • År: