Genindvielse af Konventhuset

Gennem et halvt år har Konventhuset i Domkirkestræde været under en omfattende ombygning og istandsættelse. Konventhuset, der er opført i 1859, vil fremover være Domsognets sognegård sammen med Konventgården, Det Gule Hus og Konfirmandstuen og skal bl.a. bruges til sognemøder, konfirmandundervisning og korene. Konventhuset blev indviet med taler af bl.a. menighedsrådsformand Anne Rosendal og biskop Peter Fischer-Møller.

  • Adresse:
  •  
  • Bygherre:
  •  
  • Etageareal:
  •  
  • Ingeniører:
  •  
  • År: