Gentofte Rideklub

Holsøe Arkitekter har udarbejdet et skitseforslag til Gentofte Ride klub som tager højde for de lovmæssige krav samt anviser hvorledes en hal til afvikling af stævner kan placeres i en del af den eksisterende bygningsmasse samtidig med at eksisterende udendørs funktioner stadigvæk kan indpasses på grundarealet. Bygningsudformningen anviser mulighed for væsentlige miljøtiltag, som kan have indflydelse på en økonomisk drift.

 

læs mere

  • Adresse:
  •  
  • Bygherre:
  •  
  • Etageareal:
  •  
  • Ingeniører:
  •  
  • År: