SSG

Om- og tilbygning af Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn indbefattende service- samt kvarterfunktioner.

Hovedgrebet bag projektet er en adskillelse af servicefunktionerne undervisning og administration fra kvarterfunktionerne – en adskillelse mellem det offentlige og det mere private.

Adskillelsen gennemføres ved en naturlig udnyttelse af de karakteristiske og oplevelsesrige landskabelige elementer, der præger grunden, og som tillige er aftegnet i den eksisterende bebyggelse.

 • Adresse:
 • 9900 Frederikshavn
 •  
 • Bygherre:
 • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
 •  
 • Etageareal:
 • 7.500 m²
 •  
 • Ingeniører:
 • -
 •  
 • År:
 • 2008