Værdier

For Holsøe Arkitekter er alle opgaver interessante, men der findes ingen faste opskrifter på den rigtige løsning. Skal det være originalt og i tråd med bygherrens ønsker, er det nødvendigt at finde den opskrift, der netop passer til behovet. I Holsøe Arkitekter har vi fire grundværdier, som hjælper arbejdsprocessen effektivt på vej.

Arkitektonisk holdning
Tegnestuens tilgang til opgaverne bygger på en indbyrdes faglig respekt blandt medarbejderne. Ressourcerne udnyttes ved en bred udveksling af faglig viden. I en atmosfære af tændt interesse for projektet løses opgaverne med udgangspunkt i en enkel, nordisk arkitekturtradition.

Samarbejde
Et godt og tæt samarbejde er altafgørende for det bedste resultat. Vi lytter og spørger ind til bygherrens ønsker og krav, før vi begynder at omsætte idéer til løsninger. Løsningen skal ikke alene matche bygherrens forventninger – den skal også rumme det, som han slet ikke vidste, han ønskede, før han så det.

Det er det ubeskedne mål for os, hver gang vi sammensætter et team til en opgave.
Vi inddrager så tidligt som muligt alle relevante parter i byggeriet – bygherre, brugere, myndigheder – og fastlægger klare aftaler for arbejdet. Det er vores erfaring, at gensidig respekt og tillid imellem samarbejdspartnerne er en betingelse for at nå helt i mål.

Kvalitet
Medarbejderne i Holsøe Arkitekter har leveret overbevisende resultater igennem mange årtier. Vi har formået at gøre kvalitet til vores varemærke gennem dedikation og omhu over for enhver opgave, vi har løst.
For os handler kvalitet også om at tegne bygninger med et arkitektonisk udtryk, der holder langt ud i fremtiden. Arkitekturen er i konstant bevægelse – hvad der ikke er muligt i dag er ganske givet muligt i morgen. I Holsøe Arkitekter forholder vi os aktivt til nye byggetekniske landvindinger og arkitektoniske strømninger og vælger de langtidsholdbare til … og de andre fra.

Økonomistyring
Økonomien sætter rammerne for byggeriet. Vi præsenterer bygherren for mulighederne inden for det afstukne budget og holder skarpt styr på økonomien undervejs, så alle samarbejdspartnere altid er orienteret om udviklingen. Alle bliver holdt underrettet lige fra begyndelsen af opgaveløsningen og igennem samtlige arkitektfaglige rådgivningsfaser i byggesagen. For os går arkitektur og stram økonomistyring hånd i hånd.

  • Adresse:
  •  
  • Bygherre:
  •  
  • Etageareal:
  •  
  • Ingeniører:
  •  
  • År: