Kompetence

Holsøe Arkitekter arbejder med opgaver fra nybyggeri til restaurering. Vi ser et privilegium og en gevinst i at have denne tværfaglige tilgang til de daglige opgaver. Projekterne underkastes et miljøprogram, hvori det relevante niveau for bæredygtighed tilrettelægges. 

Nybyggeri og ombygning
Nybyggeriet spænder hos Holsøe Arkitekter fra erhvervsbyggeri til boligbebyggelser, og vi arbejder til stadighed med at udvikle nye bygnings- og indretningskoncepter.
Erhvervsbyggeriet indgår som et kerneområde blandt tegnestuens virkefelter. Senest har vi udviklet idéer i 1:1 for kontorbyggerier, som tilgodeser såvel åbne storrum som hybride løsninger, hvor der er taget højde for individuel tilpasning.
Boligbyggeriet ligger os tilsvarende på sinde, og vi har gennem mere end 30 år arbejdet med både familieboliger, ældreboliger og plejehjem over hele landet.

Restaurering, renovering og vedligehold
Vi har gennem en lang årrække stået for større og mindre opgaver for Slots- og Ejendomsstyrelsen på Slotsholmen i det centrale København. I perioden 2004-2011 har vi med Peter Holsøe som kgl. bygningsinspektør varetaget restaurerings-, renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på alle de fredede ejendomme, som er knyttet til 3. bygningsinspektorat. Inspektoratet omfatter de ministerielle bygninger på Slotsholmen med et samlet etageareal på ca. 260.000 m2, herunder også Christiansborg Slot og Marienborg.

Bæredygtighed
Bæredygtighed handler for os om sund fornuft, omtanke og adfærd i vores daglige energiforbrug. Holsøe Arkitekter har en målsætning om at indarbejde bæredygtighed i projekterne med samme selvfølgelighed, som når vi i ét og samme greb håndterer det arkitektoniske udtryk.
Vi forudsætter, at projekterne udføres efter et sæt af retningslinjer for bæredygtighed – et miljøprogram – som bliver defineret i et samarbejde mellem bygherre og rådgiver. Ud fra miljøprogrammet tilrettelægges de miljømæssige tiltag for projektet i form af miljørigtig projektering og miljøledelse.

Se mere om vores kompetencer under PROJEKTER.

  • Adresse:
  •  
  • Bygherre:
  •  
  • Etageareal:
  •  
  • Ingeniører:
  •  
  • År: