Kgl. Bygningsinspektør

Peter Holsøe, arkitekt og partner i Holsøe Arkitekter, har i perioden 2004-2011 haft hvervet som Kgl. Bygningsinspektør for 3. inspektorat, Gruppe 1-bygninger.

Inspektoratet omfattede bl.a. en række statslige administrationsbygninger på Slotsholmen, herunder Kancellibygningen opført i barokstil i 1721, hvor Finansministeriet ligger, Slotsholmsgade 12, Det Württembergske Palæ fra 1740’erne, der bl.a. rummer Økonomi- og Erhvervsministeriet, Proviantgården fra 1604, C.F. Hansens Højesteret fra begyndelsen af 1800-tallet, samt Undervisningsministeriet i Frederiks- holms Kanal 21. Dertil kommer Udenrigsministeriets bygninger på Asiatisk Plads, Marienborg, 67 kirker i Københavns Stift samt Frederiksberg Have, der er anlagt som et romantisk haveanlæg med søer, kanaler og mindre lystbygninger som Det Kinesiske Lysthus og Apistemplet fra begyndelsen af 1800-tallet.

Opgaverne omfattede 2-årige bygningssyn på baggrund af hvilke, der blev lavet en redegørelse for vedligehold og økonomi for de næste 10 år. Vedligeholdet bestod af restaurerings- og renoverings- opgaver samt planlægning og nybygning.

Næsten alle bygningerne er fredede eller har arkitektur- eller kulturhistorisk betydning.


Se Kgl. Bygningsinspektorat

  • Adresse:
  •  
  • Bygherre:
  •  
  • Etageareal:
  •  
  • Ingeniører:
  •  
  • År: